Sản phẩm phụ trợ công nghiệp

vật dụng gia đình và công nghiệp

thông tin liên hệ
Mr Sỹ
Giám Đốc - 0914 226 134

Ms.NHUNG
SALES - 0254 3931339

Băng keo - dao - kéo

Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo trong
Băng keo trong
Băng 2 mặt
Băng 2 mặt
Keo dán
Keo dán
Keo dán
Keo dán
Cắt băng dính
Cắt băng dính
Kéo nhỏ
Kéo nhỏ
Dao dọc giấy
Dao dọc giấy
Dao dọc giấy
Dao dọc giấy